Fra Brødrene Moi i 1929 til IAT i dag.

1929

Familiehistorien går helt tilbake til 1929. Brødrene Halvard og Aanund Moi starter opp med lastebiltransport. Firmanavnet ble naturlig nok Brødrene Moi.

1959

Kjell som er Aanund sin sønn, begynner å arbeide hos Brødrene Moi

1962

Tiden var kommet for å gå hver sin vei, og Kjell og Aanund etablerer nytt firma.
Navnet ble Aanund Moi & co.

1986

Firmanavnet endres til Kjell Moi etter at far og sønn har drevet godt i sammen i mange år og fått flere ansatte.

1993

Rune, som var Kjell sin svigersønn, begynner å arbeide i firmaet.

2004

I 2003 begynte tanken om å rendyrke ett eget transportfirma med spesialisering på kranbiler og semier.
Kjell foreslo navnet Indre Agder Transport, og dette ble startet opp med drift fra 1. januar 2004.
Rune styrer logistikk og fakturering på begge firmaene fra da av og flytter ut fra hjemmekontoret og leier kontor på "ASØR".

2010

Kjell Moi er snart 71 år og har jobbet hele tiden frem til nå, og ønsker at Rune skal overta Kjell Moi Transport AS.
Slik ble det og Kjell fikk ha sin egen tipp bil og jobbet hver dag i mange år etter dette.

2014

Vi har nå kjøpt eiendommen og bygningene på "ASØR" og det er nå ekstra viktig å tenke risiko og rasjonell drift. Det er derfor naturlig å drive all transportvirksomhet i ett selskap, og ha ett eget selskap på eiendom og et eget selskap på kjøp, salg og utleie av maskiner og transportutstyr. Det siste med navn Kjell Moi Transport AS.

Indre Agder Transport AS viderefører nå transporthistorien som startet i 1929 og har fått etablert seg godt på området "ASØR", som er kallenavnet på området.
Fjerde generasjon Moi er også engasjert i driften, den eldste av 3 brødre begynner som lærling.

2019

90 år med transporthistorie, og 4 generasjoner med lastebiltransport.

2022

Året hvor det skjer mye nytt. 60 tonn totalvekt og flere 4 akslede hengere i bestilling og nye kranbiler på gang.