Dieseltillegg

Som en følge av kostnadssituasjonen i begynnelsen av 2022 på drivstoff og AD-blue
innførte vi da, på lik linje med de aller fleste transportører, ett dieseltillegg på våre priser.

 

Det generelle tillegget er for tiden på 7%, men kan variere fra måned til måned.


På det høyeste var tillegget på over 14%.

 

For kunder med faste avtaler tas dette enkeltvis.

 

Drivstofftillegget justeres normalt månedlig.
Tillegget baseres på Circle-K sine drivstoffpriser.