Kontakt Indre Agder Transport

Rune Thorsen
Daglig leder og eier


Tlf: 379 30 000
Mob: 415 36 071
E-post: rune@iat.as

Evy Solli
Økonomisjef, Regnskap/fakturering


Tlf: 379 30 000
Mob: 415 36 074
E-post: evy@iat.as

Trafikkleder


Tlf: 379 30 000
Mob: 415 36 075
E-post: trafikkleder@iat.as