Historien

Indre Agder Transport AS har sin historie helt tilbake til 1929. Fjerde generasjon er idag aktive i firmaet.

Opprinnelsen til Indre Agder Transport AS går helt tilbake til 1929. Da startet Aanund og Halvard Moi opp med lastebil. Firmanavnet ble naturlig nok Brødrene Moi.

De startet opp med en brukt Ford, 1927 modell. Brødrene Moi drev sammen til 1962. Halvard hadde sønnene Egil og Ole, og Aanund hadde sønnen Nils Kjell, eller Kjell, som han kalles. Kjell startet å arbeide for Brødrene Moi i 1957. Det var naturlig å gå hver sin vei etterhvert.

I 1962 etablerte Kjell firma i sammen med Aanund. Navnet ble Aanund Moi & co. Firmaet utviklet seg jevnt og trutt opp igjennom 60, 70 og 80 år. Det ble igjen naturlig med et navneskifte da Aanund hadde sin alder og ikke var så aktiv med i driften lenger.

Fra 1986 endres firmanavnet til Kjell Moi. De hadde da ca 10 biler av forskjellige typer som tømmerbiler, planbiler og tippbiler. Tømmertransport var en av hovedbeskjeftigelsene frem til midten av ikke tallet. Da ble det endringer i strukturer som gjorde at Kjell solgte langtømmerbilen og en annen tømmerbil. Da var det igjen bare en tømmerbil i firmaet. Det var på denne tiden god etterspørsel etter massetransport, og det ble kjøpt en til tippbil. Utover dette var langtransport for blant annet Einar Øgrey Industrisand AS, Byglandsfjord Sag, vegvesenet, entreprenører, og ikke minst lokale private kunder hovednæringen i firmaet.

I 1993 begynte Rune Thorsen, som var gift med Kjell sin yngste datter, å arbeide i firmaet. Han begynte med å utføre en del arbeid i "teltet på Moi", lokal tippkjøring, og etterhvert mye langtransport. Etter noen år begynner han å utføre arbeid som fakturering og annet forfallende og nødvendig kontorarbeid. Kjell fortsatte med det han likte best, nemlig å kjøre lastebil.

I 2003 begynte praten om å etablere ett eget transportfirma med spesialisering på kranbiler og semier. Dette var helt nødvendig for å håndtere en av våre kunder. Kjell kom med navneforslaget "Indre Agder Transport", og dette ble en realitet fra 2004. Begge disse firmaene er i praksis drevet som 2 søsterfirmaer, og Rune har vært daglig leder i begge firmaene hele tiden.

Fra 2014 var det naturlig å overføre all drift i et selskap av kostnadsreduserende og praktiske årsaker. Indre Agder Transport AS viderefører i dag det brødrene Moi startet med i 1929, og er ett transportfirma hvor fjerde generasjon nå er engasjert i den daglige driften.