Gravemaskin, tippbil, grus, jord Entreprenørarbeid

Graving, anlegg, tippbil, grus og masser

Tradisjonelt entreprenør- arbeid og veivedlikehold. De fleste massetyper fra egne grus og massetak.

Medarbeidere med bred erfaring i faget planlegger og utfører kvalitetsarbeid i henhold til dagens krav og bestemmelser.
Pukk, grus, stein, sand og blandet park/hagejord til offentlige, private og proff-kunder. Ring, hent eller vi bringer.

Kjøpsvilkår i henhold til NSAB 2015

Kontakt oss for et tilbud: